Midgaard banner

midgaard logo simpel

Velkommen til Midgård

Seniorbofællesskabet Midgård et samarbejdsprojekt mellem Furesø Kommune, OK-fonden og de kommende beboere. Midgård kommer til at ligge meget centralt i Farum på Bybæksgrunden imellem Farum Midtpunkt og Farum Bytorv. Vi forventer, at indflytning kan ske i sensommeren 2020.

Der vil blive 29 boliger i tre størrelser. Vi aarbejder med lejligheder på 65, 85 og 105 m2 fordelt på 2 etager. Det vil blive en firelænget bebyggelse med en gårdhave i midten. Der vil blive fællesrum med køkken og andre rum, som endnu ikke er besluttet.

Er det noget for dig?

Vil du/I høre mere, så skriv til os på kontaktmidgaard@gmail.com 

Gruppe juni 2018 2

Projektet

Lokalplanen blev i første omgang vedtaget den 27. april 2016.
Men herefter indløb en klage den 10. maj 2016. Klagen blev sendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som stod over for en flytning, hvilket ville forlænge behandlingen af klagen.
Endelig fik vi i januar 2017 besked om, at Natur- og Miljøklagenævnet havde afvist klagen.
Det betyder, at vi nu kan fortsætte med projektet.

Projektet blev i forsommeren 2018 sendt i udbud, og vi fik 5 tilbud. Blandt disse valgte vi det endelige byggeprojekt i efteråret. Efter detailplanlægning forventer vi nu at kunne tage det første spadestik i løbet af maj 2019 - med planlagt indflytning sommeren 2020.

20170203 152009

Se mere på OK-fondens hjemmeside omkring projekter i Furesø Kommune - og læs mere omkring de fire seniorbofællesskaber, der opføres i Furesø Kommune på kommunens hjemmeside.

 

Hvor finder du os

Midgård vil blive placeret her, midt imellem Farum Midtpunkt og Farum Bytorv.

Udklip fra Google Maps

midgaard sat kort

Om os

Ønsker du at høre mere om Midgård, er du velkommen til at kontakte Jette på telefon 20659869 
eller Kirsten på telefon 21705798.

Du kan også skrive til os på kontaktmidgaard@gmail.com 

Bestyrelse

Jette - Nye medlemmer
kontaktmidgaard@gmail.com 
Kirsten - Kasserer/økonomi
kirsten.sunekaer@gmail.com 
Gertrud - kontaktperson for alle grupper
gka@youmail.dk

 

 

Hør mere

Du er velkommen til at kontakte os på kontaktmidgaard@gmail.com 

 

 

Midgaard grunden

Grunden, som den ser ud nu - men det bliver meget flottere!

Medlemslogin

Her kan du logge på som medlem for at finde referater, mv.

Back to top